top of page

Izjava o zasebnosti 

 

Spletna trgovina HItri lončki zbira naslednje podatke: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s spletno trgovino Hitri lončki ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino Hitri lončki.  

Spletno trgovino Hitri lončki upravlja podjetje Menart Records d.o.o., Riharjeva ulica 22, 1000 Ljubljana in ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik.

Namen obdelave osebnih podatkov

Uporabnik se z uporabo spletne trgovine Hitri lončki strinja z veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine na tem naslovu: Pogoji poslovanja

Uporabnik lahko redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev poslovanja ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.

Spletna trgovina Hitri lončki zbrane osebne podatke obdeluje zgolj za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje ponudb, računov in ostalih informacij v zvezi z naročilom) ter ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom.

Upravljavec osebnih podatkov, zbrane osebne podatke uporablja tudi za proučevanje nakupnih navad posameznika z namenom neposrednega in ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za namene neposrednega trženja. 

Prijava na e-novice

Uporabnik se lahko prijavi na e-novice, s katerimi jih spletna trgovina Hitri lončki do preklica obvešča o novostih v ponudbi spletne trgovine in ostalih prodajnih mestih, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah.

S prijavo na e-novice upravljavec zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, e-naslov, IP, v primeru da se uporabnik prijavi kot registriran uporabnik pa tudi naslov in telefon.

Po poslanem obrazcu z elektronskim naslovom uporabnik na navedeni naslov prejme potrditveno sporočilo. Po potrditvi sporočila je uporabnik do preklica prijavljen na e-novice spletne trgovine Hitri lončki. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi s klikom na gumb »ODJAVA« v poslanem e-mail sporočilu in zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Zahtevi bo ugodeno v zakonsko predpisanih rokih. Uporabnik lahko zahteva tudi seznanitev z obdelavo svojih osebnih podatkov. Upravljavec, da bo podatke skrbno varoval skladno s slovensko in evropsko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Registracija

Vpisane podatke uporabnika upravljavec do preklica uporablja za obdelavo uporabnikovega naročila, analize uporabniške izkušnje za potrebe izboljšav ter marketinške analize, ki bodo omogočale pripravo ustreznih ponudb in izboljšave prodajnega procesa. Podatki bodo lahko uporabljeni tudi za ponovno trženje (re-marketing). Uporabniku registracija olajša spremljanje preteklih nakupov in krajša nakupni postopek. Spletna trgovina Hitri lončki podatke hrani do preklica ali odjave skladno s slovensko in evropsko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi s klikom na gumb »ODJAVA« v prejetem e-sporočilu.

V primeru, da uporabnik želi izbrisati uporabniški račun, mora e-sporočilo vsebovati naslednje podatke: ime in priimek uporabnika, naslov in elektronski naslov, s katerim se je uporabnik registriral; sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, s katerim je uporabnik prijavljen kot registrirani član in vsebovati zahtevo za izbris.

Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje, za omejitev obdelave, izbris, popravek ali prenos podatkov, ugovarja obdelavi ter vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. 

Zagotavljanje varnosti podatkov

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev v spletni trgovini HItri lončki ali kako drugače (preko e-maila, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Osebne podatke upravljavec skrbno varuje ter preprečuje njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svojo privolitev. Dostop do osebnih podatkov imajo, zgolj s strani spletne trgovine Hitri lončki pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji), s katerimi ima Hitri lončki sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju in obdelavi osebnih podatkov. Način obdelave osebnih podatkov je opredeljen z internimi akti (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in Politikami varovanja informacij).

Podatki, ki jih uporabnik zaupa upravljavcu, so zaupni. Spletna trgovina Hitri lončki jih ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke lahko posreduje zaupanja vrednim partnerjem ali po zakonu opravičenim institucijam, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Podatki so lahko posredovani:

  • podjetjem za obdelavo podatkov in informacijske storitve, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletne trgovine in njene izboljšave (gostovanje na strežniku, izboljšanje uporabniške izkušnje, navigacije, e-mail marketing, …);

  • marketinškim agencijam za namen ponovnega trženj;

  • podjetjem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (dostavne službe ipd.), vendar le v meri, ki je nujna za uspešno izvedbo naročila;

  • pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, inšpektorat ipd.).

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani k zaupnosti skladno s slovensko evropsko zakonodajo.

Privolitev in obdobje hrambe

Z uporabo spletne trgovine uporabnik potrjuje da je prebral, razumel in se strinjal s pogoji zaupnosti podatkov in načini uporabe podatkov s strani spletne trgovine Hitri lončki.

Spletna trgovina Hitri lončki podatke hrani do preklica, odjave ali zahteve za izbris skladno s slovensko in evropsko zakonodajo oziroma do dosege namena, zaradi katerega so se podatki zbirali ali nadalje obdelovali.

Upravljavec osebnih podatkov je: Menart records d.o.o., Riharjeva ulica 22, 1000 Ljubljana.

Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na: prodaja@menart.si.

bottom of page